永利皇冠登录


California đối mặt với nguy cơ thời tiết khắc nghiệt và cháy rừng ngày càng gia tăng. Để tăng cường biện pháp đề phòng sau các trận cháy rừng năm 2017 và 2018, chúng tôi đã tăng cường và mở rộng Chương Trình Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng trong Cộng Đồng của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục giảm nguy cơ cháy rừng và giữ an toàn cho các khách hàng và cộng đồng được chúng tôi phục vụ.


XEM KẾ HOẠCH BẢO VỆ AN TOÀN CHỐNG CHÁY RỪNG NĂM 2019 CỦA PG&E

永利皇冠登录


Các hoạt động đang tiếp diễn và mở rộng của chúng tôi gồm có:

永利皇冠

皇冠登录页面


Tiến hành các cuộc kiểm tra an toàn tăng cường cho khoảng 50,000 hệ thống truyền tải điện, 685,000 cột phân phối điện và 200 trạm điện phụ tại các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao trước mùa cháy rừng. Tìm hiểu thêm về các hoạt động kiểm tra an toàn liên quan đến cháy rừng.

皇冠登录地址

皇冠登录页面


Nâng cấp hệ thống điện của chúng tôi tại các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao nhất trong 10 năm tới bằng cách lắp đặt khoảng 7,100 dặm các đường dây điện được che chắn và cột điện vững chắc hơn.

皇冠登录wellcome

皇冠登录页面


Đạt và vượt các tiêu chuẩn hiện hành của tiểu bang về bảo vệ an toàn liên quan đến cây cối và hỏa hoạn đối với các đường dây phân phối điện tại các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao, và tăng cường chú trọng đến cây cối làm tăng nguy cơ cháy rừng. Tìm hiểu thêm về hoạt động tăng cường kiểm soát cây cối.

永利皇冠app

皇冠登录页面


Đề nghị các khách hàng xác nhận thông tin liên hệ để chúng tôi có thể thông báo đến khách hàng trước khi tiến hành Ngắt Điện vì An Toàn Công Cộng khi có thể được.

皇冠官网app下载

皇冠登录页面


Bổ sung thêm khoảng 1,300 trạm thời tiết từ nay đến năm 2022 để giúp tăng cường nhận thức về các điều kiện có nguy cơ gây cháy. Dữ liệu được truyền đi tức thời và có sẵn tại MesoWest.

永利皇冠游戏网站

皇冠登录页面


Lắp đặt khoảng 600 máy camera từ nay đến năm 2022 để tăng cường giám sát thời gian thực tại các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao. Có thể xem các hình ảnh tại ALERTWildfire.

皇冠注册平台

皇冠登录页面


Giám sát các điều kiện 24/7 trong mùa cháy rừng và phối hợp các hoạt động phòng ngừa và ứng phó.

永利皇冠登录


Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (CPUC) hợp tác với CAL FIRE và các chuyên gia an toàn công cộng và tiện ích khác để lập Sơ Đồ Khu Có Nguy Cơ Hỏa Hoạn Cao,được phê chuẩn vào tháng Một, 2018.


Bản đồ này xác định các khu vực trên toàn tiểu bang California có nguy cơ cháy rừng cao nhất, ảnh hưởng đến người và tài sản, và nơi có thể cần hành động thêm để giảm nguy cơ cháy rừng.


  • Các khu vực cấp độ 3 có nguy cơ cháy rừng cực cao
  • Các khu vực cấp độ 2 có nguy cơ cháy rừng tăng cao
  • Các khu vực cấp độ 1 là những khu vực có nhiều cây chết và cây đang chết


TRUY CẬP CAL FIRE ĐỂ BIẾT CÁC MẸO NHỎ VỀ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI CHÁY RỪNG